Vestamager Svømmehal

Den ny svømmehal knyttes sammen landskabet via en ankomstplads mod nord samt en aktivitetsplads og en opholdsplads kaldet ”plateauet” mod syd på 1 sal. Betonvæggen og græsskråningen formidler overgangen mellem bygning og landskab mod vest og syd. Mod nord møder bygning og landskabet hinanden som en belagt plade der skyder sig helt ind på facaden. Mod øst er det skoven der kommer helt tæt på og som man vil kunne opleve fra indefra svømmehallen. Her vil græslandskabet gå helt ind til facaden og skabe en rolig overgang til Uganda-skoven.

Man ankommer mod fra nord enten i bil eller på cykel via den nye stiforbindelse, der kobles på Ugandavej. De cyklende og gående ledes via stien over til ankomstpladsen som ligger idet nordvestlige hjørne af området. Selve adgangen sker på 1 sal´s niveau på “plateauet” og kan klares via elevator eller den udvendige ståltrappe. Ankomstpladsen vil fungere som en dropzone samt som et venteområde for blandt andet børn og unge. Det vil være et oplagt område til at bruge til fysisk udfoldelse for både brugerne af svømmehallen men også af stedets andre brugere. Belægningen vil bestå en rektangulær betonflisebelægning der vil være kørefast.

Adresse: Ugandavej, 2770 Kastrup

Bygherre: Tårnby Kommune

Omfang: 10.300 m² (svømmehal udgør 2.780 m²)

Periode: 2017

Rådgivning: Totalentreprisekonkurrence

Samarbejdspartnere: Gråkjær A/S, Torkil Laursen Rådgivende Ingeniører A/S