Vedbæk Park

Søllerød almene Boligselskab har fået godkendt opførelsen af nye boliger i Vedbæk som skal være med til at efterkomme den stigende efterspørgsel på lejeboliger i området, og dermed nedbringe ventelisten hos boligselskabet.

Projektet omfatter opførelse af 51 almene familieboliger i det rekreative område Vedbæk Park. Boliger består af fem fritliggende enheder med fælles udearealer, parkering, intern infrastruktur, skure, depoter m.v. Hver enhed opføres i tre etager uden kælder med facader i gul-grå mursten, træbeklædning på udvalgte steder og altaner i galvaniseret stål.

Vedbæk Park, som betegner området hvor de nye boliger skal opføres, er udviklet med fokus på familier og seniorer, hvor der søges at skabe mulighed for fællesskab på tværs af områdets beboere – unge som gamle. Hele bebyggelsen er fremtidssikring i form af fokus på funktionalitet, tilgængelighed og fleksibel rumdisponering. Det gælder også på driften i forhold til energiforbrug og vedligeholdelse, som holdes på et minimalt niveau gennem de rette materialevalg og dagslysforhold.

Kullegaard yder arkitekt- og landskabsrådgivning gennem hele processen. Projektet er vundet i arkitektkonkurrence med forudgående prækvalifikation.

Adresse: Henriksholms Alle, 2950 Vedbæk

Bygherre: Søllerød almene Boligselskab

Omfang: 51 familieboliger

Periode: 2017-19

Byggesum: 65 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: Byggeselskabet PAULSEN A/S, Nørbag ApS