Vedbæk Park

Søllerød Almene Boligselskab har opført 51 almene familie- og seniorboliger i det rekreative område Vedbæk Park. Boligerne udgøres af fem fritliggende enheder med fælles udearealer, parkering, intern infrastruktur, skure, depoter, renovationsskure mv. Hver enhed opføres i tre etager uden kælder. Alle boliger over stueplan har elevatoradgang. De nye boliger er udviklet med fokus på børnefamilier og seniorer, hvor målet bla. er at skabe mulighed for fællesskab på tværs af områdets beboere – unge som gamle. Hele bebyggelsen er fremtidssikret i form af fokus på funktionalitet, tilgængelighed og fleksibel rumdisponering. Det gælder også i driften, hvor energiforbrug og vedligeholdelse, holdes på et minimalt niveau gennem de rette materialevalg og dagslysforhold. Boligerne opvarmes ved hjælp af luft til vand varmepumpe.

Landskab
Landskabet inviterer til at man færdes i og bruger naturen. Via flisebelagtre stier bliver man ledt væk fra vejen og mod de rekreative områder og søen på bagsiden af husene. Den tætte skovlignende karakter langs togbanen spejles på den anden side af vejen, hvor træerne trækkes ind mellem bygningerne. Træerne skærmer desuden for udsyn til parkeringspladserne. På bagsiden af bebyggelsen trækker højt græs og vilde urter engkarakteren helt optil bygningerne, og lunde med spredte træer giver læ og skaber rum i de grønne områder. En gennemgående grøft langs stisystemet leder regnvand væk fra bygningerne, og tilfører samtidig de grønne arealer karakter i form af kuperede landskabsformer, som grøften snor sig omkring eller munder ud i.

Kullegaards rolle
Kullegaard har ydet arkitekt- og landskabsrådgivning gennem hele forløbet, hvilket omfatter arkitektur, design, disponering, projektering og fagtilsyn. Vi har desuden varetaget myndighedsbehandlingen.

Adresse: Henriksholms Alle, 2950 Vedbæk

Bygherre: Søllerød almene Boligselskab

Omfang: 51 familieboliger / 4.658 m²

Periode: 2017-19

Byggesum: 65 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: Byggeselskabet PAULSEN A/S, Nørbag ApS