Undløse Kirke Sognegård

I samarbejde med Undløse Sogns menighedsråd, Søndersted Sogns menighedsråd har vi omdannet en ældre bolig til et nyt sognehus.

Opgaven omfatter en forandring af den eksisterende bygning til et moderne forsamlingshus, som rummer en samlingssal med plads til 50 personer, konfirmandstue, anretterkøkken og toiletfunktioner.

Den udvendige restaurering er udført med stor respekt for husets oprindelige udtryk, så det tager højde for bygning- ens oprindelige udtryk, og naturligt smelter sammen med de omkringliggende omgivelser. Den indvendige ombyg-ning er derimod af mere radikal karakter. Samlingssalen og midtergangen er åbnet til kip med blotlagte bjælker, og der er lagt nye tegl- og trægulve. Det er gjort for at skabe bedre dagslysforhold, så rummene fremstår indbydende og imødekommende.

Opgaven omfattede desuden en ny tilgængelighedsstrategi, hvilket resulterede i niveaufrit indgangsparti samt design af nyt garderobeinventar for bedre udnyttelse af pladsen.

Adresse: Hovedgaden 10, Undløse, 4340 Tølløse

Bygherre: Undløse Sogns Menighedsråd og Søndersted Sogns Menighedsråd

Omfang: 113 m²

Periode: 2012-13

Byggesum: 4 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS