Tranehaven

Omfattende tag- og facaderenovering af Tranehaven i Brøndby. De eksisterende tagsten og taglægter nedtages, og der udføres ny tagdækning med fast undertag, lægter og nye fals-tagsten. Alle taghætter udskiftes med nye, og alle tagrender og nedløb udskiftes. Der udlægges ny isolering på alle lofter i 30 cm tykkelse samt nye gangbroer, og samtidig sker der en supplerende isolering af varmeinstallationer på lofterne.

Den murede facade har nedbrudte fuger, og nogle steder er der skadede sten og sætningsskader. Alle fuger udkradses og genfuges, og sætningsskader i murværket udbedres. Sålbænke under vinduer istandsættes, og fuger omkring vinduer udskiftes.

Alle tagvinduer i trappeopgange udskiftes med nye vinduer, der samtidig skal virke som brandventilation i opgangene, som bl.a. lukker røg ud, hvis der opstår brand. Trappeskakte isoleres i tagetagen, og der etableres nye adgangsforhold til tagrummene. Loft i trapperum istandsættes. Alle udvendige gavle efterisoleres og der opsættes nye teglskaller som ligner eksisterende facader.

Kullegaards rolle
Vi har ydet byggeledelse på projektet.

Adresse: Tranehaven, 2605 Brøndby

Bygherre: Boligforeningen Tranemosegård afd. 4 v. BO-VEST

Omfang: 15 blokke / 52 opgange, 11.000 m² tag og 12.500 m² facade

Periode: 2017-18

Byggesum: 45 mio. kr

Rådgivning: Byggeledelse

Samarbejdspartnere: VLA Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Skou Gruppen A/S, Orbicon A/S