Illustration af Trackman Kred. DesignGroup Architects

Trackman

Trackmans teknologi til måling af performance på blandt andet golfbanen er i stor udvikling og tech-giganten er derfor i gang med opførelsen af et nyt, bæredygtigt domicil på DTU’s Sience Park i Hørsholm. Kullegaards DGNB-auditor har gennemført en omfattende screening af projektet, og har efterfølgende stået for at guide bygherren igennem de valg, der skal sikre, at kontorbyggeriet lever op til kravene for en DGNB-certificering i guld.

For at domicilet kan opfylde kravene til en DGNB-certificering har DGNB – auditoren set på både økonomiske, miljømæssige og sociale kvaliteter i projektet. Der måles på disse parametre for at vurdere, om projektet har point nok til en certificering. Det betyder at samtlige rådgivere på projektet samarbejder om at opnå en høj grad af bæredygtighed, der er indtænkt i selve bygningens design.

Trackmans hovedkvarter er tegnet af DesignGroup Architects og er planlagt færdigt i sommeren 2023. Her kan de fremtidige brugere ikke bare glæde sig til et nyt og moderne kontormiljø, men samtidig have god samvittighed over, at det nye domicil lever op til nye, høje standarder for bæredygtighed.

Adresse: DTU Science Park, Hørsholm

Bygherre: Trackman A/S

Omfang: 12.000 m²

Periode: 2022-2023

Rådgivning: Bæredygtighedsledelse

Samarbejdspartnere: DesignGroup Architects