Sortemosevej i Allerød

På Sortemosevej i Allerød er der opført et nyt boligområde, som består af 44 rækkehuse med tilhørende fælles udearealer. Kullegaard Landskab har ageret rådgiver på projektet, hvilket bl.a. har resulteret i uderum til rekreativ udfoldelse og diverse former for leg. Projektet har også haft fokus på håndtering af regnvand, og der er derfor anlagt varierende naturformede grøfter og lavninger omkring fællesarealerne. Vandet opsamles i to større naturtro bassiner længst mod den eksisterende skov i det omkringliggende område.

Boligernes indre grønne fællesområde har en karakter af skov med forskellige urter i bunden og spredte trægrupper. Der er anlagt en offentlig sti i knust tegl, der slynger sig gennem boligområdet, og kobler de forskellige opholdsmuligheder sammen. Ved den enkelte bolig findes private terrasser med flisebelægning ud mod det grønne fællesområde.

Mod vejarealet er der små private patioforhaver med flisebelægning, der afgrænses af højbede mod det fælles stisystem. Parkeringspladserne er anlagt som græsarmering, og der er plantet trægrupper af fyr i højbede i forbindelse med parkeringspladserne.

Adresse: Sortemosevej, 3450 Allerød

Bygherre: NX Ejendomsudvikling

Omfang: 10.400 m²

Periode: 2018-20

Rådgivning: Delt bygherrerådgivning

Samarbejdspartnere: GS Arkitekter, Svend Poulsen A/S