Sørupværket

Kullegaard deltog i Svendborg Vands konkurrence om etablering af et nyt vandværk som erstatning for Hovedværket i Svendborg By. Den ny beliggenhed er på en grund tæt ved de eksisterende administrations- og driftsbygninger. Bygningen disponeres som tre sammenhængende volumener som indeholder hhv. rentvandstanke, filtersal og mandskabsafdeling.

Bygningskroppene har forskellige højder så anlæggets overordnede disponeringer er klart aflæselige i facaderne. Højdeforskellene er med til at minimere facadearealerne, idet de enkelte funktioner kun opføres med den bygningshøjde, der er nødvendig for det enkelte afsnit. Aftrapningen skaber en reference til beluftningstrapperne i de ældre vandforsyningsanlæg, og arkitekturen knytter således bygningen til sin funktion og historie. Vand fra tagfladerne afledes i et bassin ved ankomsten til indgangsområdet og vandet bliver på den måde en integreret del af bygningens ansigt.

Adresse: Ryttermarken 21, 5700 Svendborg

Bygherre: Svendborg Vand A/S

Omfang: 1.160 m²

Periode: 2014

Byggesum: 37,5 mio. kr.

Rådgivning: Konkurrenceforslag, arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: STB Byg A/S, Hundsbæk & Henriksen A/S, Fr.Dahlgaard A/S