Smedegården

TK Development opfører et etagebyggeri på Smedelundgade i centrum af Holbæk. Byggeriet kommer til at indeholde både bolig og erhverv i form af et supermarked i stueetagen og 16 boliger i de øvrige planer. Derudover omfatter projektet også etablering af fælles taghaver og et større parkeringsområde. I det kommende byggeri indarbejdes den eksisterende bevaringsværdige ejendom ”Komediegården”, og derudover tilpasses den nye bygning den eksi-sterende gadestruktur og den etablerede detailhandel på Smedelundsgade. Bebyggelsen orienteres, så de enkelte boliger har et stort lysindfald og dermed udnytter det naturlige dagslys optimalt. Boligerne varierer i størrelsen 96-124 m², og rummer alle en privat terrasse. Byggeriet opføres som et samlet stueplan med tre hævede huse, hvor det ene udgøres af det eksisterende byggeri. Mellem husene etableres to taghaver som mødested for bebyggelsens beboere, som også rummer skure og cykelparkering. Taghaverne etableres, så de skaber et godt klima for fugle og insekter samt mulighed for opsamling af regnvand.

Adresse: Smedelundsgade, 4300 Holbæk

Bygherre: TK Development A/S

Omfang: 16 boliger samt erhverv

Periode: 2018-19

Rådgivning: Totalrådgivning