Smedegården - landskab

Centralt beliggende i Holbæk opføres 16 nye boliger samt en dagligvarebutik. Mellem husene etableres to taghaver, som skaber rolige grønne mødesteder for bygningens beboere, hvor det er muligt at trække sig tilbage og slappe af. Beplantningen består af forskellige stauder, græsser, buske og flerstammede træer med forskellige højder og strukturer. Det giver taghaven et frodigt udtryk og skaber foranderlige oplevelser hen over året. Taghaverne etableres, så de skaber et godt klima for fugle og insekter samt mulighed for opsamling af regnvand. I taghaven findes også en række private terrasser, som knytter sig til lejlighederne, og derudover er der også to fælles terrasser i taghaven. Taghaven rummer ligeledes en række praktiske funktioner som eksempelvis skure og cykelparkering.

Bebyggelsen er omgivet af et parkeringsareal, som er tilplantet med højstammet skovfyr. Den sydlige del af parkeringsarealet omkranses af vægge til tre sider. Disse vægge begrønnes med vedbend og rådhusvin, som med tiden tilfører området et grønt udtryk.

Adresse: Smedelundsgade 19, 4300 Holbæk

Bygherre: TK Development A/S

Omfang: 5.000 m² (taghaver og parkering)

Periode: 2018-19

Byggesum: 33 mio. kr. (samlet bygge- og anlægssum)

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Per Hagemann F.R.I Rådgivende Ingeniører APS