Slaglille Kirke

Kullegaard har i samarbejde med snedkerkonservator Henning Pedersen & Søn stået for ændring af alterparti og knæfald/alterskranke i Slaglille Kirke samt gennemført en række andre mindre ændringer.

Menighedsrådet har over en længere årrække haft et stort ønske om at nedtage altertavlen (billede og ramme), og placere den i tårnrummet for derved at åbne op til apsis med de meget fine kalkmalerier, som har været skjult alt for længe. Ligeledes er knæfaldet ændret til et ”svævende” knæfald, og den polstrede krongesims på prædikestolen er fjernet og erstattet med et nyt dækbræt i spejlskåret egetræ. Der er også udført en ny pult, som er monteret samme sted.

Projektet har omfattet: Afmontering af stolestader, opførelse af podie til altertavle, flytning af altertavle, ændring af knæfald samt nyt dæksbræt og ny pult på prædikestol. Arbejdet er udført i tæt dialog og samarbejde med Nationalmusset i forbindelse med ændringer af kirkens historiske inventar og Nationalmuseets kalkningstjeneste.

Slaglille Kirke blev bygget engang først i 1100-tallet og er en af Danmarks mange romanske kirker. Kirkens prædikestol er fra omkring år 1590, mens altertavlen er fra år 1866. Kirkens østparti er dekoreret med kalkmalerier fra omkring år 1200.

Adresse: Slaglillevej 1, 4173 Fjenneslev

Bygherre: Slaglille-Fjenneslev Menighedsråd

Periode: 2016

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Henning Pedersen & Søn v/Claus Englund Pedersen, Nordisk konservering