Skibby Sognegård

Øst for Skibby Kirke ligger den tilhørende sognegård, der bl.a. rummer en staldlængde og en bolig, hvor staldlængen tidligere har fungeret som driftsbygning. Begge bygninger er omdisponeret og istandsat, så de i dag fungerer som kulturhus med tilhørende funktioner til forskellige begivenheder og kirkelige arrangementer.

Det nye kulturhus indeholder bl.a. en samlingssal, som kan rumme op til 120 personer. Derudover er der indrettet forskellige kontorer og rum, som bruges til kirkerelaterede aktiviteter. I den forbindelse er der bl.a. arbejdet med de akustiske forhold. Derudover omfatter den nye indretning også tilførelse af nye toiletfaciliteter og et nyt anretterkøkken.

Indgangsforholdene er omdisponeret, så de i højere grad henvender sig mod offentligheden, og dermed giver en oplevelse af større åbenhed for de besøgende. Istandsættelsen er generelt udført efter moderne tilgængeligheds-principper, hvilket bl.a. omfatter en handicaprampe.

I samarbejde med Skibby Sogns menighedsråd og de kirkelige myndigheder har vi gennemført projektet som totalrådgiver. Udgangspunktet for istandsættelsen har været de historiske forhold og driftsbygningernes oprindelige udtryk med gule mursten, nyt stråtag og store glaspartier, hvor der før var portåbninger. Det har alle været faktorer, som har dannet grundlag for vores løsninger, så vi sikrer, at de nyistandsatte bygninger ikke tager fokus fra det oprindelige. Vi har derfor bl.a. valgt at genbruge murstenene i staldlængen nyistandsatte facade.

Adresse: Kirkestræde 4, 4050 Skibby

Bygherre: Skibby Sogns Menighedsråd

Omfang: 452 m²

Periode: 2013-14

Byggesum: 8,5 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S