Skamstrup Præstegård

Istandsættelsen af Skamstrup Præstegård omfatter etablering af første sal på den eksisterende præstebolig samt separering af præstebolig og den tjenestelige del, som indeholder konfirmandstue, præstegårdskontor samt toiletter til personale og besøgende.

Præstegården blev fredet i 1990, hvilket betyder, at processen omkring istandsættelsen nøje er planlagt og koordineret med Slots- og Kulturstyrelsen, som sikrer med de nødvendige tilladelser og godkendelser. Fredningen betyder også, at istandsættelsen er udført i respekt for de eksisterende fredningsværdier sammenholdt med identificerede ønsker og behov fra menighedsrådet til de nye faciliteter. Det medfører bl.a., at opgaven er løst ud fra en betragtning om, at møder og andre relevante aktiviteter kan gennemføres, så deltagerne ikke generes eller generer andre i de omkringliggende rum.

Den udvendige istandsættelse er gennemført, så præstegården stadig hænger tydeligt sammen med de eksisterende omgivelser, hvor kirken fortsat er det dominerende element i den samlede bygningsmasse. Derudover har fokus også været på tilgængelighed og overskuelighed, så området generelt er let at færdes i for alle.

I udførelsesprocessen er en lang række materialer genbrugt – det drejer sig om udvalgt inventar, vinduer og døre samt gulvbrædder, som alle er indarbejdet i istandsættelsen af præstegården.

Adresse: Skamstrupvej 62, 4440 Mørkøv

Bygherre: Skamstrup-Frydendal Sogns Menighedsråd

Omfang: 392 m² (stueplan) + 104 m² (1. sal)

Periode: 2015

Byggesum: 3,5 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, CWN ApS