Sct. Matthæus Kirke

Kullegaard varetager arkitektrådgivning for Vesterbro Sogn, og har derfor bistået menighedsrådet i Sct. Matthæus kirke, som er en del af sognet, i forbindelse med etablering af et nyt varmeanlæg. Udskiftningen af anlægget med radiatorer, konvektorer og gulvvarme har givet en del følgearbejder i selve kirken og tilhørende birum, hvor der er udført snedker-, tømrer-, murer- og malerarbejder på bænke, knæfald, gulve og vægge samt isolering af gulv- og loftkonstruktion. Det nye anlæg bevirker bl.a., at kirken mindsker driftsudgifterne til varme. Vores rådgivning omfatter opmåling og registrering af kirken, udarbejdelse af hoved- og detailprojekt samt tilsyn og byggeledelse under udførelsen.

Siden 2014 har vi bistået Vesterbro Sogn som byggesagkyndige. Som igangværende projekter kan nævnes Apostel Kirke, hvor vi ombygger menighedsfløjen, samt Eliaskirken hvor vi netop har omlagt indgangstrappen.

Adresse: Matthæusgade 31, 1666 København

Bygherre: Vesterbro Sogn

Periode: 2019

Byggesum: 3 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører