Sankt Peders Kirke ved Holsted

Kullegaard har ydet totalrådgivning i forbindelse med restaurering af korrummet i Sankt Peder Kirke ved Holsted. Projektet er vundet i en arkitektkonkurrence og omfatter nyt gulv, knæfald, alterbord og prædikestol samt ombygning af altertavlen. Vores rådgivning rummer udarbejdelse af hoved- og detailprojekt samt byggeledelse og tilsyn i udførelsesfasen.

I forbindelse med den nye indretning af korrummet har vi indarbejdet en udsmykning i alterbordet og prædike-stolen, som danner et mønster i murstensforbandt, hvor enkelte mursten trækkes frem. Desuden har vi forenklet den eksisterende altertavle til et mere nutidigt udtryk. Korrummets nye elementer fremstår som en smuk og harmonisk enhed i sammenhæng med den nye kortrappe og det nye egetræsplankegulv.

Adresse: Kirkegade 4, 6670 Holsted

Bygherre: Holsted og Sankt Peders Sognes Menighedsråd

Periode: 2018-19

Byggesum: 1,5 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning