Ryetbo Plejehjem Kullegaard
Ryetbo Plejehjem Kullegaard

Ryetbo Plejehjem

Vi har vundet konkurrencen vedr. udvidelse og ombygning af Ryetbo Plejehjem. Projektet omfatter ombygning af to eksisterende plejeafdelinger, hvor 44 små eksisterende boliger ombygges til 22 moderne og tidssvarende boliger. Derudover etableres der tre nye boliger i et af de eksisterende afsnit i forbindelse med ombygningen. Endvidere udvides plejehjemmets nyeste afsnit med 33 boliger. Ryetbo udvides dermed med i alt 14 plejeboliger.

I udførelsesfasen skal de nyopførte boliger bruges til genhusning af de beboerne, som på nuværende tidspunkt bor i de afdelinger, der skal bygges om. Projektet kommer dermed til at influere på personalets og beboernes hverdag, hvilket der skal tages særligt hensyn til i den nærmere planlægning af projektet.

Boligerne skal være med til at skabe nogle rammer for både personale og beboere, som lever op til de ønsker og behov, der er til et godt arbejdsmiljø og et trygt hjem. Derudover skal de også rumme nogle fremtidssikrede løsninger, hvor der tages hensyn til energiforbrug og omkostninger til den fremadrettede drift og vedligeholdelse.

Adresse: Ryetvej 20, 3500 Værløse

Bygherre: Den almene boligorganisation Fremtidens Almene Boliger, afdeling Ryetbo IV c/o Advokaterne Arup & Hvidt

Omfang: 58 boliger

Periode: 2015-18

Byggesum: 50 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Ingholt Consult ApS, Thing & Brandt Landskab ApS