Ryetbo Plejehjem

Projektet omfattede etablering af en ny fløj med 33 boliger samt renovering af 44 eksisterende boliger, der skulle lægges sammen til 25 moderne plejeboliger. Ryetbo Plejehjem er således udvidet med i alt 58 plejeboliger, og rummer i dag 108 boliger foruden serviceareal. I tilbudsfasen blev der etableret 3 prøveboliger, og erfaringerne fra disse indgik efterfølgende i projekteringen af de nye boliger. I udførelsesfasen blev de nyopførte boliger brugt til genhusning af de beboerne, som havde bolig i de afdelinger, der skulle bygges om. Projektet havde derfor en stor indflydelse på personalets og beboernes hverdag, hvilket der blev taget særlige hensyn til i planlægningen af projektet. Ryetbo Plejehjem rummer i dag fremtidssikrede plejeboliger – både i forhold til mentale påvirkninger hos beboerne som lys, farvesætning, rumforløb, oplevelser, udeophold og sociale relationer, men også i forhold til gode og inspirerende arbejdsforhold for personalet. I de valgte løsninger er der også taget hensyn til energiforbrug og omkostninger til den fremadrettede drift og vedligeholdelse. I forbindelse med renoveringen blev der foretaget udvendig efterisolering af facaderne og der blev etableret ny ventilation.

Kullegaards rolle
Vi har ydet totalrådgivning på projektet, som bl.a. omfattede arkitektrådgivning, projekteringsledelse og projektering.

Fotos: Kullegaard og Thing Brandt Landskab

Adresse: Ryetvej 20, 3500 Værløse

Bygherre: Den almene boligorganisation Fremtidens Almene Boliger, afdeling Ryetbo IV

Omfang: 58 boliger / 4.300 m²

Periode: 2016-18

Byggesum: 50 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Ingholt Consult ApS, Thing Brandt Landskab ApS