Roskilde Havnehus

Roskilde Kommune har opført et nyt havnehus ved Roskilde Lystbådehavn. I tilknytning til havnehuset ønsker kommunen at etablere parkering samt en ny forplads. Forpladsen skal danne rammen om det nye Havnehus og skabe mulighed for udendørs ophold for husets brugere. Forpladsens materialevalg er afstemt med havnemiljøet og det nye havnehus.

Landskabsarkitekturen
Havnehusets forplads dannes af et gulv af betonfliser med kostet overflade der strækker sig fra havnehusets facade og tværs over vejen, der leder ned til Havnen. Ved parkeringspladsen bevares de eksisterende, store træer, mens der på forpladsen plantes nye træer i plantehuller med rodvenligt bærelag, så der sikres tilstrækkeligt med vækstmedie til træerne på forpladsen, samtidigt med at gangarealer friholdes. Bag havnehuset skabes en fredelig plet med en plæne afgrænset af bøgehæk.

Kullegaard Landskabs rolle
Kullegaard Landskab har ydet landskabsarkitektrådgivningen på projektet fra skitsering
til aflevering af det færdige anlæg. Vi har således udarbejdet projektforslag samt hovedprojekt med tilhørende tegninger, arbejdsbeskrivelser mv. Under udførelsen af projektet har Kullegaard Landskab varetaget rollen som byggeleder samt udført fagtilsyn. Senest har Kullegaard Landskab stået for 1-årsgennemgang af arealerne.

Adresse: Strandgade 2, 4000 Roskilde

Bygherre: Roskilde Kommune

Omfang: 1.700m2

Periode: 2019-21

Byggesum: 1,3 mio. kr.

Rådgivning: landskabsarkitektrådgivning