Præstemarken

Præstemarken i Jyderup har gennemgået en totalrenovering og energioptimering af dens 53 rækkehuse som oprindeligt er opført i begyndelsen af 1970’erne. Det har været en vigtig del af processen at bevare arkitektens visioner, og samtidig kunne opgradere byggeriet til nutidens krav, ved at forbedre de uhensigtsmæssige konstruktioner. Det indebar efterisolering af facader, udskiftning af tage og udskiftning af alt indvendigt. Herunder udskiftning af køkkener, badeværelser, lofter, gulve, vinduer, døre, el og ventilationssystemer. Udvendigt er der etableret carporte og redskabsskure samt genetablering af haver efter endt arbejde ved den enkelte bolig.

Arbejdet er forløbet i etaper, hvor der er renoveret 8-11 boliger ad gangen og afleve-ret to boliger ad gangen i en løbende proces. Som en del af den omfattende renovering er beboerne blevet hørt og har fået indflydelse på bl.a. udearealerne.

Renoveringen af Præstemarken har langt hen ad vejen haft karakter af nybyggeri, hvor det i vid udstrækning kun er sokkel og bagmure, der står tilbage fra de gamle bygninger. Bebyggelsens oprindelige kvaliteter med god taghældning og fin detaljering af murværket er bibeholdt med fx betonoverliggere over vinduer og solide murede sålbænke. Præstemarken er byggeteknisk helt simpelt sat sammen med meget enkle bygningskroppe, murede overflader og rene tagflader. Trods de simple former opleves bebyggelsen både varieret og levende, og byggeteknisk er der tale om gennemgående solide løsninger med få driftsudgifter.

Kullegaard varetog arkitektrådgivningen igennem hele renoveringsprojektet samt den efterfølgende 1 års gennemgang.

Adresse: Præstemarken, 4450 Jyderup

Bygherre: Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB)

Omfang: 53 boliger

Periode: 2014-16

Byggesum: 66 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: Daurehøj Erhvervsbyg A/S, Oluf Jørgensen A/S