Poppelstykket

På Poppelstykket i Valby opføres 361 ungdomsboliger. Byggeriet rummer desuden 2.600 kvadratmeter erhverv, og nybyggeriet står klar i 2021.

Ejendommen består af seks etager med tilhørende kælder til parkering. Stueetagen indeholder forskellige erhvervsrelaterede lejemål. De resterende etager bliver til ungdomsboliger, som disponeres med et eller to værelser med tilhørende fælles opholdsrum, fælles altaner og tagterrasse. I realiseringen af projektet fokuserer det samlede team på at skabe et byggeri, der fremtidssikres i sammensætningen af boliger. Det betyder fx, at en lang række af lejlighederne kan bebos af en eller to studerende afhængig af behovet på det givne tidspunkt. Disponeringen fremtræder derfor med en stor grad af fleksibilitet.

Landskabsarkitekturen
Det omgivende landskab udformes så der skabes indbydende mødesteder for bebyggelsens beboere. Den fælles have er placeret på tagdæk, her findes forskellige blomstrende træer og højbede med stauder, bregner og græsser som giver en frodig karakter. Beplantningen giver mange forskelligartede oplevelser hen over året. På forpladsen ud mod Poppelstykket findes grupper af Kinesisk Poppel, imellem træerne findes affaldshåndtering og cykelparkering.

Det har været vigtigt at skabe mødesteder i bebyggelsen og både i den fælles have og på forpladsen er det muligt at tage ophold på træsiddekanter på højbedene. Mod syd skaber et bredt staudebed en blød afgrænsning ud mod baneterrænet.

Adresse: Poppelstykket 8, 2500 Valby

Bygherre: Koncenton A/S

Omfang: Byggeri: 17.765 m², Landskab: 8.000 m²

Periode: 2018-21

Byggesum: 350 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: Gråkjær A/S, Orbicon A/S