Poppelstykket

På Poppelstykket i Valby opføres 361 ungdomsboliger, og det omgivende landskab udformes så der skabes indbydende mødesteder for bebyggelsens beboere. Den fælles have er placeret på tagdæk, her findes forskellige blomstrende træer og højbede med stauder, bregner og græsser som giver en frodig karakter. Beplantningen giver mange forskelligartede oplevelser hen over året. På forpladsen ud mod Poppelstykket findes grupper af Kinesisk Poppel, imellem træerne findes affaldshåndtering og cykelparkering.

Det har været vigtigt at skabe mødesteder i bebyggelsen og både i den fælles have og på forpladsen er det muligt at tage ophold på træsiddekanter på højbedene. Mod syd skaber et bredt staudebed en blød afgrænsning ud mod baneterrænet.

Adresse: Poppelstykket 8, 2500 Valby

Bygherre: Koncenton A/S

Omfang: 8.000 m² landskab

Periode: 2018-21

Byggesum: 350 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: Gråkjær A/S, Orbicon A/S