Poppelstykket

På Poppelstykket i Valby opføres 361 ungdomsboliger, og det omgivende landskab udformes så der skabes indbydende mødesteder for bebyggelsens beboere. Et bånd med enggræs og spredte grupper af Kinesisk Poppel er bebyggelsens grønne rygrad. I bebyggelsens tre indre gårdrum giver beplantningen forskellig karakter og oplevelser. Centralt i bebyggelsen er placeret en have på tagdæk, her findes højstammet skovfyr og højbede med stauder, bregner og græsser som giver en frodig karakter.

I det nordlige gårdrum findes en lund af frugttræer, her kan blomstring- en nydes i foråret og frugten høstes i efteråret. Træsiddekanter på højbedene samt fælles terrasser gør det muligt at tage ophold i gårdrummene. Rundt i bebyggelsen er placeret cykelparkering.

Adresse: Poppelstykket 8, 2500 Valby

Bygherre: Koncenton A/S

Omfang: 8.000 m² landskab

Periode: 2018-20

Byggesum: 350 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: Gråkjær A/S, Orbicon A/S