Pharmacosmos

Pharmacosmos fremstiller højdosis jerntilskud til mennesker og til veterinære formål. I forbindelse med bygherres ønske om udvidelse af de eksisterende faciliteter har Kullegaard varetaget totalrådgivning i alle projektets faser, foruden byggeledelse og fagtilsyn, samt sikkerhedskoordinering.

Projektet omfattede en tilbygning til eksisterende bygninger på i alt 1000 m² indeholdende person- og varesluser, procesrum, produktion, lager og forsøgsrum. Tilbygningen blev opført i præfabrikerede sandwichelementer med facade i lys beton, og med infill af glaspartier i fuld bygningshøjde.

Anlægsarbejdet blev gennemført i hovedentreprise og med byggeherreleverancer på betonelementer, ventilations- og CTS-entreprisen samt produktions- og procesudstyr.

Adresse: Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk

Bygherre: Pharmacosmos A/S

Omfang: 1000 m²

Periode: 2012-13

Byggesum: 30 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: COWI A/S