Osted Skole renovering af tag Kullegaard

Osted Skole

Projektet har omfattet udskiftning af oprindelig tag, ca. 620m², på Osted Skole som er fra 1940. Vi har været totalrådgiver på renovering af tagkonstruktionen, herunder nye tagsten, efterisolering af skråvæggene og nye kviste og tagvinduer.

Opgaven er løst på baggrund af en miljøscreening, som kommunen har gennemført. Resultatet er, at eksisterende tagsten inkl. lægter mv. samt kviste, og ovenlysvinduer er demonteret, og al den eksisterende isolering i skrålofter og skunk er fjernet.

Renoveringen har sikret Osted Skole lavere driftsomkostninger gennem den øgede isolering og valget af materialer med gode vedligeholdelsesprofiler.

Adresse: Langetoften 25, 4320 Lejre

Bygherre: Lejre Kommune, Center for Ejendomme og Trafik

Omfang: 620 m²

Periode: 2013

Byggesum: 1,5 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: MOE Rådgivende Ingeniører