KMD, Ombygning af kontorområder

Kullegaard har udarbejdet et projektforslag til renovering og ombygning af ca. 11.000 m² kontorområde for KMD i Ballerup. Opgavens formål er, at bygningsmassen opdateres på de tekniske og indretningsmæssige områder.

Den nye indretning skal afspejle fleksibilitet, brug af aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning og bedst mulig indretning i forhold til høj kapacitet af arbejdspladser. Kontorområdet forbindes i tre etager af en gennemgående promenade, der indrettes til mødeaktivitet, café-områder samt servicearealer af forskellig karakter.

Adresse: Lautrupparken, 2750 Ballerup

Bygherre: KMD A/S

Omfang: 11.000 m²

Periode: 2016-18

Byggesum: 90 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning