KMD, Ombygning af kontorområder

Kullegaard har rådgivet KMD i forbindelse med renovering og ombygning af 11.000 m² kontor. Opgavens hovedfokus omfatter opdatering af indretning og teknik, hvor de nye faciliteter skal afspejle fleksibilitet, brug af aktivitetsbasseret arbejdspladsindretning og bedst mulig indretning i forhold til høj kapacitet af arbejdspladser. Kontorområdet forbindes i tre etager af en gennemgående promenade, der indrettes til mødeaktivitet, café-områder samt servicearealer af forskellig karakter.

Der etableres også ny personaleindgang, hvor der i den forbindelse anlægges ny ankomststi og den eksisterende gårdhave renoveres. Eksisterende træer bevares og nye grupper af træer og bøgepur tilføjes for at skabe et grønt og indbydende gårdrum. Derudover udvides parkeringsarealet med 220 nye p-pladser. Det nye parkeringsområde tager udgangspunkt i formsproget fra de eksisterende elliptiske parkeringsarealer, der ligger skjult bag græsvolde.

Adresse: Lautrupparken, 2750 Ballerup

Bygherre: KMD A/S og PensionDanmark A/S

Omfang: 11.000 m²

Periode: 2016-18

Byggesum: 90 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning