Østre Skole

I Holbæk ligger Østre Skole, som er opført i perioden 1902-1918. Den over hundrede
år gamle Østre Skole skal fremover bruges til statslige arbejdspladser. Skolen skal derfor
bygges om, så den fremstår som et moderne kontormiljø.

Kullegaard varetager arkitektrådgivning inden for både byggeri og landskab. Kendetegnet for projektforslaget er bl.a. at bringe skolen tilbage til sit oprindelige udtryk, så sjælen i det bevaringsværdige byggeri får nyt liv. Det skal ske ud fra en betragtning om, at de istandsatte
bygninger lever op til den funktionalitet, som er kendetegnende for nutidens
kontormiljøer.

En af de faktorer som har betydning for den fremtidige brug af bygningerne,
er indeklimaet, hvor der bl.a. arbejdes med dagslys og optimale akustiske
forhold. På grund af bygningernes bevaringsværdi stilles der særlige krav til de valgte
løsninger, som findes i samarbejde med bygherre og de kommende brugere.

Adresse: Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Omfang: 5.400 m²

Periode: 2019-21

Byggesum: 90 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: Ole Jepsen A/S, Niras A/S