Østre Skole

Østre Skole i Holbæk er opført over en årrække fra 1902. I dag fungerer stedet som arbejdsplads for cirka 400 ansatte. Det sker i forbindelse med regeringens udflytningsplan for statslige arbejdspladser. I forbindelse med transformationen af den gamle skole, har fokus været på at bringe skolen tilbage til dens originale arkitektoniske udtryk, så sjælen i byggeriet bevares. Derudover har det også været vigtigt at modernisere faciliteterne, så de opfylder nutidens behov i et moderne kontormiljø. I den sammenhæng har det bl.a. været centralt at arbejde med indeklimaet via forbedret ventilation og akustik.

Mødet mellem det originale udtryk og det moderne har stillet høje krav til de valgte løsninger på projektet, hvor der bl.a. er bibeholdt udvalgte trædetaljer som eksempelvis ribber på vægge og træringe i loftet i skolens gamle gymnastiksal, som nu er omdannet til et tidssvarende kantineområde. Derudover har farveløsningerne også været afgørende for bevaring af skolens oprindelige udtryk, hvor de gamle pastelfarver på gulve og vægge er bragt til live igen.

Den tidligere skolegård har også undergået en større forandring, og står i dag som et gårdrum med opholdsarealer omgivet af terrasserede bede, hvor der i løbet af efteråret plantes stauder, græsser og buske, som giver et frodigt og foranderligt udtryk hen over året. Gårdrummets resterende asfaltarealer får en multifunktionel anvendelse, dels som parkering for de ansatte i dagtimerne, mens arealerne kan anvendes til andre aktiviteter om aften og i weekender. Motivet med de otte store træer, der oprindeligt stod som et centralt element i den gamle skolegård, genskabes, og i en lund foran tårnet møder landskabsprojektet kunstner Benedikte Bjerres farverige univers med meterhøje kunstinstallationer.

Kullegaard har varetaget arkitektrådgivning inden for både byggeri og landskab. Med udgangspunkt i det udbudte projektforslag har vi varetaget projektering og byggeledelse. Vi har i dialog med alle interessenter, herunder bygherre, bygherres rådgivere, totalentreprenør samt ingeniør konstant optimeret og forandret design og konstruktion i forbindelse med transformationen fra skole til moderne arbejdspladser i historiske rammer.

Adresse: Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Omfang: 5.400 m²

Periode: 2019-21

Byggesum: 90 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: Ole Jepsen A/S, Niras A/S