Østre Skole

Den tidligere skolegård har undergået en større forandring, og står i dag som et gårdrum med opholdsarealer omgivet af terrasserede bede, hvor der i løbet af efteråret plantes stauder, græsser og buske, som giver et frodigt og foranderligt udtryk hen over året. Gårdrummets resterende asfaltarealer får en multifunktionel anvendelse, dels som parkering for de ansatte i dagtimerne, mens arealerne kan anvendes til andre aktiviteter om aften og i weekender. Motivet med de otte store træer, der oprindeligt stod som et centralt element i den gamle skolegård, genskabes, og i en lund foran tårnet møder landskabsprojektet kunstner Benedikte Bjerres farverige univers med meterhøje kunstinstallationer.

Kullegaard har varetaget arkitektrådgivning inden for både byggeri og landskab. Med udgangspunkt i det udbudte projektforslag har vi varetaget projektering og byggeledelse. Vi har i dialog med alle interessenter, herunder bygherre, bygherres rådgivere, totalentreprenør samt ingeniør konstant optimeret og forandret design og konstruktion i forbindelse med transformationen fra skole til moderne arbejdspladser i historiske rammer.

Adresse: Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Omfang: 5.400 m²

Periode: 2019-21

Byggesum: 90 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: Ole Jepsen A/S, Niras A/S