Østbryggen

Vi med i udviklingen af Holbæk Kommunes første svanemærkede byggeri. Bygningen er opført i overensstemmelse med lokalplanen og placeret vinkelret på kajkanten mod havnebassinet. Bygningen er opført i 5 etager og rummer 34 boliger samt to erhvervsejerlejligheder. Derudover omfatter projektet en række fællesfunktioner, bl.a. hævet taghave, der fungerer som overdækning for bebyggelsernes parkeringsplads. Bebyggelsen er kendetegnet ved klassisk nordisk kvalitet, som indføjer sig på en naturlig måde i havnens eksisterende byggeri.

Bygningskroppens facadelinjer skaber en varieret rumoplevelse i gaderummene omkring bygningen. De giver samtidig optimal udsigt over fjord og by fra alle boligerne, da forskydningerne giver plads til disponering af store altaner. De fleste boliger er gennemlyste, og varierer i størrelse fra to til fire værelser. I udviklingen af den enkelte bolig er fokus på at udnytte dagslyset via store vinduespartier og altaner på både øst- og vestsiden. Langs med facaden mod fælleshaven anlægges private terrasser. Den fælles gårdhave består af flere små rum og stier, der forbinder tre fælles terrasser, som alle anlægges med udkig væk fra de private opholdsarealer.

Adresse: Isefjords allé, 4300 Holbæk

Bygherre: AP Pension

Omfang: 34 lejligheder og 2 erhvervslejemål (3.670 m² + overdækket parkering og fælles have)

Periode: 2018-21

Byggesum: 76 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: 5E Byg A/S, Henry Jensen Rådgivende ingeniører