Nyrupskolen

I 2009 udarbejdede vi en strukturplan for Nyrupskolen med henblik på at ændre den fra en to-sporet til en tre-sporet skole. Den plan blev imidlertid ikke gennemført, da tilflytningen til kommunen ikke blev så stor som forventet. Skolen har i stedet undergået en mindre renovering og fået opført en tilbygning for at have aktuelle og tidssvarende faciliteter.

Vi har været totalrådgiver på projektet, som har omfattet indretning af 60 arbejdspladser til lærerne samt en tilbygning med ny administration, bibliotek og hovedindgang. Derudover er der indrettet nye delte garderobeområder for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Den nye hovedindgang fremstår som skolens ansigt ud ad til og fungerer som samlingspunkt for både elever, lærer og forældre.

Skolen var i brug under hele forløbet, hvor vi varetog skitseprojektet med brugerinddragelse, myndigheds- og udbudsprojekt samt tilsyn under udførelsen.

Adresse: Nyrupvej 99, 4400 Kalundborg

Bygherre: Kalundborg Kommune

Omfang: 500 m²

Periode: 2015-17

Byggesum: 14 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: ISC Rådgivende Ingeniører A/S