Ny Taastrupvej

Lejerbo opfører 57 nye almene boliger fordelt på i alt 7 bygninger på Ny Taastrupvej i Holbæk. Grunden er en tidligere æbleplantage og omdannes nu til boligområde med fokus på varierende, social sammensætning. Boligerne opføres fortrinsvist som rækkehuse i to etager med en lille privat have eller altan til hver bolig samt et fælles gårdrum. Mod vest opføres to blokke i tre etager. Disse indrettes med etplansboliger i stueetagen og toplansboliger på 1. og 2. sal.

Landskabsarkitekturen
Alle private udearealer er orienteret som enten syd- eller vestvendte. Fra den interne vejforbindelse og parkeringsplads udgår der belagte stier til de enkelte boliger. Det er gjort for at skabe en forstærkning af den grønne profil i området og for at integrere vejen i området. Stiforbindelserne fletter sig mellem byggefelterne og skaber et net af forbindelser og oplevelser i bebyggelsen. Der er etableret spots med aktiviteter som legeplads, samlingssted/torv, frugthave, plæne til fx boldspil. Træer, buske, klatreplanter, plæner og enggræs har sikret at bebyggelsen opleves frodig og grøn.

Adresse: Ny Taastrupvej 2, 4300 Holbæk

Bygherre: Boligselskabet Lejerbo

Omfang: 5.583 m² / 57 boliger

Periode: 2019-22

Byggesum: 71 mio. kr.

Rådgivning: Bygherrerådgivning

Samarbejdspartnere: Anders Jensen ApS