Novozymes - Renovering og istandsættelse

Opgaven blev indledt med en screening af de indbefattede bygninger, hvorefter udbedringerne blev prioriteret:
1’er rækken i Bagsværd, bygning D, E og F: Udbedring af indeklimaproblemer, herunder opgradering af vinduer, tage, varmeinstallationer, vandinstallationer samt asbestsanering.
Bygning 3, Bagsværd: Opgradering af vinduer.
Fuglebakken, København: Nedlægning af rørbro mellem to bygninger, herunder klarlæggelse af alle installationer.
Udvalgte bygninger, Bagsværd og Kalundborg: Tagisolering og nyt tag.
Bygning EC, Kalundborg: Facaderenovering, herunder udskiftning af vinduer i lager- og kontorområder.
Den brune by, Kalundborg: Facaderenovering under hensyntagen til GMP-områder.
Opgaverne blev overordnet løst under hensyntagen til den daglige laboratorie-drift og GMO-krav.

Adresse: Bagsværd

Bygherre: Novozymes A/S

Periode: 2010-11

Byggesum: 35 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning og logistik

Samarbejdspartnere: Cowi og Johnson Controls