NCK

NCK er en kemisk virksomhed med speciale i forskning og udvikling indenfor organisk kemisk syntese, og fremstiller produkter til virksomheder i biotek- og farmaindustrien. Den nye bygning rummer sluser, omklædning, procesanlæg og lagerkapacitet. Bygningen er indrettet, så GMP-krav overholdes i produktionsområdet svarende til 700 m². Bygningen er udført efter strenge krav til alsidig anvendelighed for kemisk fabrikation, hvor materialer og overflader indfrier krav til styrke og modstandsevne. Bygningen er opført ved brug af præfabrikeret beton-sandwichelementer med overflader fremstillet efter særligt design.

NCKs nye fabrik er designet til at fremtidssikre virksomheden, og har undergået en langvarig designfase for at sikre, at de nye faciliteter øger overskueligheden og effektiviteten for de ansatte. Resultatet er et tidssvarende og effektiviseret arbejdsmiljø, som opfylder samtlige krav til virksomhedens håndtering af kemi.

Fabrikken er opført ud fra ønsket om optimale dagslysforhold, hvilket ses i form af store dobbeltvinduer og ovenlysvinduer, som sikrer naturligt lys både i gangarealer og reaktorrum i bygningen. Desuden er al teknik og ventilation ført ud af produktions- og reaktorrummene, og installeret i sideløbende eller overliggende rum for at sikre det mindst mulige lydniveau, så der kan arbejdes i produktions- og reaktorrummene uden susen og støj. Denne løsning giver optimale arbejdsforhold for teknikere og elektrikere, som uforstyrret kan arbejde i teknik- og ventilationsrum, der er særligt designet til at imødekomme deres arbejdsopgaver. Fokus i projektet har været at beholde arbejdsgangen, som de ansatte kendte, fra den oprindelige plant, men med de bedst mulige arbejdsmiljøforhold.

Kullegaard har varetaget rollen som arkitektrådgiver herunder analyse, udarbejdelse af projektforslag, projektering, myndighedsbehandling, udbud, byggeledelse og fagtilsyn. Bygningen er opført, så kan efterleve krav og regler for GMP i forbindelse med produktionen, hvilket vores rådgivning har haft fokus på gennem hele processen.

Adresse: Gammelgårdsvej 69, 3520 Farum

Bygherre: NCK A/S

Omfang: 1.200 m²

Periode: 2017-20

Byggesum: 50 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: NIRAS A/S