musicon roskilde arkitekter kullegaard

Musicon, Bifaldet

I samarbejde med en række udvalgte partnere har Kullegaard vundet konkurrencen om udviklingen af ”Bifaldet” – et område i den nye bydel Musicon, som stadig bærer præg af den betonindustri, som tidligere har domineret. Der er dog allerede etableret en lang række aktiviteter som danseteater, kunstnerværksteder og øvelokaler. Derudover er rockmuseet Ragnarok opført som et afgørende fundament for det kulturhistoriske liv.

Kullegaard har udarbejdet helhedsplanen for området, og har derudover også ydet rådgivning i forbindelse med gennemførelse af etape 1, som omfatter 5 punkthuse i varierende højder på 3 til 6 etager, hvor solforhold har været centralt for bygningernes placering, udformning og højder. Det er med til at sikre, at boligerne og byrummene får så optimale forhold som muligt. Derudover er der også lagt vægt på, at boligerne forholder sig til livet i området samtidig med, at det respekterer beboernes privatliv. Materialevalget har været en afgørende faktor, da det skal skabe forankring til hele bydelen og ikke kun til det enkelte projekt.

Fokus har derfor været at finde den arkitektoniske balance mellem det flygtige og det eksisterende. Bygningerne udgøres primært af boliger, som henvender sig til et mangfoldigt og varieret publikum. Derudover er der i etape 2 af projektet planlagt flere åbne funktioner som butik og café samt et seniorbofællesskab med udadvendte aktiviteter og tilbud.

Læs mere om Bifaldet i nyheden: Sådan forvandler vi betonindustri til mangfoldige boliger >>
Læs mere om samarbejdet med Svendborg Architects i nyheden: Stærkt samarbejde mellem Kullegaard og Svendborg Architects >>

 

 

Adresse: Rabalderstræde, 4000 Roskilde

Bygherre: KSE Ejendomme ApS

Omfang: 4.000 m² etape 1 / 3.500 m² etape 2

Periode: 2017-19 etape 1 / Ukendt etape 2

Byggesum: 60 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Svendborg Architects ApS, Schønherr A/S, Nørbag ApS, STB Byg A/S