Møllebakken etape 1

Boligselskabet Nordsjælland udvider udbuddet af almene boliger i Helsinge. Det sker via opførelse af den nye bydel Møllebakken. Området består af 113 nye boliger, der udgøres af seks forskellige boligtyper, hvor der er arbejdet med fleksible planløsninger. Området rummer også et fælleshus til brug for beboerne og driftspersonalet. I udviklingen af det nye boligområde har fokus bl.a. været på at skabe en levende bydel med sit eget udtryk og stemning, der naturlig kobler sig til den eksisterende by. Som eksempel på dette arkitektoniske bindeled kan nævnes fælleshuset der har fået en geometri og materialitet der går i dialog med det eksisterende hus. Derudover er funktionalitet i området såvel som i de enkelte boliger prioriteret, hvor gode dagslysforhold og fleksibel rumindretning fx er indarbejdet.

Landskabsarkitekturen
Visionen med landskabet er at skabe en harmonisk og grøn bebyggelse med en stor grad af bæredygtighed. Landskabet mellem husene er bygget op af grønne kiler og strøg, der knytter bebyggelsen til den omkringliggende by. Tættere på bygningerne findes mere kultiverede havearealer blandt andet omkring boligernes terrasser. I de fælles haverum mellem husene, etableres der regnvandslavninger og grøfter, som i skybrudssituationer vil være delvist vandfyldte. I disse fælles friarealer er det muligt at opleve naturen helt tæt på samtidigt med at driften af det grønne, holdes på et minimum.

Kullegaards rolle
Kullegaard har varetaget rollen som arkitekt og landskabsarkitekt på projektet.

Adresse: Møllestien, 3200 Helsinge

Bygherre: Boligselskabet Nordsjælland

Omfang: 10.000 m² / 113 familieboliger

Periode: 2018-20

Byggesum: 130 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: B. Nygaard Sørensen A/S, HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S