Møllebakken etape 2

For at sikre en endnu større diversitet i området og ikke mindst en fremtidssikret bydel, udbød Gribskov Kommune salg af et større areal i forlængelse af den nye bydel kaldet Møllebakken. Sammen med den lokale ejendomsudvikler MS Development har vi vundet konkurrencen, som omfatter opførelse af 45 boliger.

I udvidelsen er der arbejdet videre med visionerne fra første etape. Det omfatter varierende boligtyper med et levende facadeudtryk. Derudover er byggeriet opført i en passende skala med materialer, der har lang levetid og minimalt vedligehold. I de enkelte boliger er der prioriteret gode dagslysforhold, fleksibel rumindretning og grønne opholdsarealer, der fremstår urbane. Nogle boligerne har tagterrasse, mens andre har private havestykker.

Landskab
Mellem boligerne animerer et fælles grønt areal til fællesskab blandt beboerne og gæsterne i området. Landskabet er forbundet med grønne kiler af opstammede fyrtræer, som giver området karakter og identitet. På fællesarealerne er landskabet beplantet med blomstrende frugt- og tjørnetræer, der er med til at gøre arealerne oplevelsesrige og intime.

Kullegaards rolle
Kullegaard var arkitekt- og landskabsarkitekt på projektet Møllebakken II. Kullegaard varetog tilsvarende rolle på Møllebakken I som bestod af 113 nye almene boliger med rekreative fællesarealer og byrum.

Læs om Møllebakken etape 1 >

Adresse: Helsinge

Bygherre: MS Development ApS

Omfang: 21 boliger

Periode: 2019-21

Byggesum: 29 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: BNS A/S