Møllebakken etape 2

For at sikre en endnu større diversitet i området og ikke mindst en fremtidssikret bydel, har Gribskov Kommune udbudt salg af et større areal i forlængelse af den nye bydel Møllebakken. Sammen med den lokale ejendomsudvikler MS Development har vi vundet konkurrencen, som omfatter opførelse af omkring 45 boliger. I udvidelsen arbejdes der videre med visionerne fra første etape. Det omfatter varierende boligtyper med et levende facadeudtryk. Derudover opføres byggeriet i en passende skala med materialer, der har lang levetid og minimalt vedligehold. I de enkelte boliger prioriteres gode dagslysforhold, fleksibel rumindretning og grønne opholdsarealer. Mellem boligerne animerer et fælles grønt areal til fællesskab blandt beboerne og gæsterne i området. Landskabet bliver forbundet med grønne kiler af opstammede fyrtræer, som giver området karakter og identitet.

Læs om Møllebakken etape 1 >

Adresse: Helsinge

Bygherre: MS Development ApS

Omfang: 45 boliger

Periode: 2019-21

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: B. Nygaard Sørensen A/S