Møllebakken etape 2

For at sikre en endnu større diversitet i området og ikke mindst en fremtidssikret bydel, har Gribskov Kommune udbudt salg af et større areal i forlængelse af den nye bydel Møllebakken. Sammen med den lokale ejendomsudvikler MS Development har vi vundet konkurrencen, som omfatter opførelse af 45 boliger.

I udvidelsen arbejdes der videre med visionerne fra første etape. Det omfatter varie-rende boligtyper med et levende facadeudtryk. Derudover opføres byggeriet i en passende skala med materialer, der har lang levetid og minimalt vedligehold. I de enkelte boliger prioriteres gode dagslysforhold, fleksibel rumindretning og grønne opholds-arealer, der fremstår urbane. Nogle boligerne får tilknyttet en tagterrasse, mens andre har private havestykker.

Landskabsarkitekturen
Mellem boligerne vil et fælles grønt areal animere til fællesskab blandt beboerne og gæsterne i området. Landskabet bliver forbundet med grønne kiler af opstammede fyrtræer, som giver området karakter og identitet. På fællesarealerne bliver landskabet beplantes med blomstrende frugt- og tjørnetræer, der er med til at gøre arealerne oplevelsesrige og intime.

Læs om Møllebakken etape 1 >

Adresse: Helsinge

Bygherre: MS Development ApS

Omfang: 45 boliger

Periode: 2019-21

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: BNS A/S