Møllebakken etape 1

Boligselskabet Nordsjælland opfører den nye bydel Møllebakken, som placeres i tæt relation til den eksisterende by, Helsinges gågade og rådhuset i Gribskov Kommune. Visionen med landskabet i den nye bydel er at skabe en harmonisk og grøn bebyggelse. Landskabet mellem husene er bygget op af en række grønne kiler og strøg, der knytter bebyggelsen sammen med den omkringliggende by.

Fra øst mod vest strækker sig en grøn kile af høje opstammede fyrretræer, der er med til at give en stærk identitet til bebyggelsen. Langs den vestlige og sydligste grænse vil overgangen mellem bebyggelse og fortov udgøres af en hæk samt et lundmotiv med spredte trægrupper af blomstrende frugt- og tjørnetræer.

Tættere på bygningerne findes mere kultiverede havearealer blandt andet omkring boligernes terrasser. De fælles haverum mellem husene, etableres som grønne rum til leg og ophold.

Adresse: Møllestien, 3200 Helsinge

Bygherre: Boligselskabet Nordsjælland v/ Boligkontoret Danmark

Omfang: 12.000 m² / 113 boliger

Periode: 2018-20

Byggesum: 170 mio. kr. (samlet bygge- og anlægssum)

Rådgivning: Projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt

Samarbejdspartnere: B. Nygaard Sørensen A/S, HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S