Merry Karréen

Merry Karréen er beliggende som et 4½ etages infill-hus med kælder- og tagetage. Bygningen er trukket et par meter tilbage i forhold til nabohusene, hvilket betyder, at der dannes en lille forplads ved indgangen til erhvervslokalerne, som bygges i stueetagen. Disse skal blandt andet huse en dagligvarebutik, mens de øvrige etager indrettes med 21 boliger – 6 boliger på hver etage fra 1. til 3. sal. Boligerne er grupperet omkring to trapperum med elevator, hvor hvert trapperum giver adgang til tre boliger. Der bliver desuden opført tre boliger på tagetagen, som hver får private tagterrasser. Kælderen indrettes med 20 p-pladser, affaldsrum, depotrum, teknikrum og lager til stueetagens erhverv. Derudover er der et stort grønt areal i det åbne gårdrum. Alle beboelsesrum med vinduer mod facaden har enten en fransk altan eller udgang til rigtige altaner mod gårdfacaden. For at gøre erhvervsdelen i stueetagen åben og imødekommende for forbipasserende optræder store glaspartier.

Adresse: Tingvej, 2300 København S

Bygherre: Copenhagen Construction Tingvej ApS

Omfang: 3.957 m² inkl. kælderareal / 21 boliger / 1 erhvervslejemål

Periode: 2018-19

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: INGENIØR’NE A/S