Merry Karréen

Merry Karréen er beliggende som et 4½ etages infill-hus med kælder- og tagetage. Bygningen er trukket et par meter tilbage i forhold til nabohusene, hvilket betyder, at der dannes en lille forplads ved indgangen til erhvervslokalerne, som bygges i stueetagen. Disse skal blandt andet huse en dagligvarebutik, mens de øvrige etager indrettes med 21 boliger Der bliver desuden opført tre boliger på tagetagen, som hver får private tagterrasser. Tagterrasserne er adskilt af flytbare højbede med stauder og græsser. Der findes desuden fælles opholdspladser som er indrammet af højbede med stauder og græsser samt et frodigt espalier med vedbend, klematis og rådhusvin. Derudover er der et stort grønt areal i det åbne gårdrum. I gårdrummet findes der plantebede med træer, græsser og stauder, som giver forskellige oplevelser hen over året. Der findes desuden cykelparkering og legeplads.

Adresse: Tingvej, 2300 København S

Bygherre: Copenhagen Construction Tingvej ApS

Omfang: 1.900 m²

Periode: 2018-19

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: INGENIØR'NE A/S