Margrethegården

Projektbeskrivelse
Margrethegården er en tidstypisk bebyggelse fra 1954 med lejligheder fordelt på 6 blokke og et grundareal på 15.500 m². Beboerne er en sammensætning af forskellige aldersgrupper og familietyper og med forskellige tilgængelighedsbehov. Vi har udarbejdet og gennemført en helhedsplan for området, som havde til formål at fremtidssikre bebyggelsen – bl.a. i forhold til energioptimering og demografi. Projektet omfatter totalrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og nybygning herunder: Etablering af nye tagboliger, facaderenovering, sammenlægning og renovering af lejligheder og ombygning til tilgængelighedsboliger, hvor der i begge tilfælde er etableret nye køkkener og badeværelser. Derudover er der foretaget en delvis nedrivning af gavle i to eksisterende blokke og opført to tilbygninger og et fælleshus. De fælles udearealer er indrettet på ny. Der er etableret nye ventilationsanlæg, hvilket bidrager til et godt indeklima. Samtidig sikrer nye tekniske anlæg lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Projektet er støttet af Landsbyggefonden. Renoveringsprojektet blev foretaget i beboet bebyggelse.

Håndtering af brugerinddragelse og beboerkommunikation
Beboerne er løbende inddraget i processen og projektet. Vi har været ansvarlige for beboersamarbejdet og håndteringen af de beboerdemokratiske processer.

Genhusning i forbindelse med renoveringen
Under forløbet er der foretaget en løbende genhusning af beboerne i over 80 boliger, mens renoveringen blev varetaget. I tæt samarbejde med entreprenøren, udarbejdede vi tidsplaner for genhusningen, som foregik over flere etaper. Vi har været ansvarlige for opstilling og ibrugtagningsprocessen af de pavilloner, som beboerne skulle genhuses i, indtil det var muligt at blive genhuset i en nyrenoveret bolig. Fokus har været på at genhuse beboerne i de nyrenoverede boliger, i stedet for pavilloner, så tidligt i processen som muligt. Herfra har beboerne kunnet flytte ind i deres ønskede bolig, når den var klar. For at gøre processen tryg og overskuelig for beboerne, blev en genhusningskoordinator tilknyttet forløbet fra start.

Kullegaards rolle
I forbindelse med realisering af helhedsplanen har vi varetaget totalrådgivningen.

Adresse: Dr. Margrethesvej 22, 24, 26 og Amtstue Allé 21, 4100 Ringsted

Bygherre: Boligselskabet Sjælland

Omfang: 6 boligblokke / 113 lejligheder og fælleshus / 11.604 m²

Periode: 2018-21

Byggesum: 102 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS, Kragh & Berglund A/S