Margrethegården

Margrethegården er en tidstypisk bebyggelse fra 1954 med lejligheder fordelt på 6 blokke og et grundareal på 15.500 m². Kullegaard har udarbejdet en helhedsplan for området, som har til formål at fremtidssikre bebyggelsen – bl.a. i forhold til energi og demografisk sammensætning. Helhedsplanen omfatter etablering af nye tagboliger, facaderenovering samt sammenlægning og renovering af lejligheder og ombygning til tilgængelighedsboliger, hvor der i begge tilfælde etableres nye køkkener og badeværelser. Derudover sker der en delvis nedrivning af gavle i to eksisterende blokke, der opføres to tilbygninger og et fælleshus, og de fælles udearealer indrettes på ny. En del af renoveringen foretages i 3 rækkehuse i to etager. Der etableres nye ventilationsanlæg hvilket bidrager til et godt indeklima. Samtidig sikrer nye tekniske anlæg lavere drift og vedligeholdelsesomkostninger. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Kullegaard er totalrådgiver på opgaven, hvilket omfatter registrering, udarbejdelse af helhedsplanen samt byggeprogram i tæt samarbejde med bygherre og det af beboerne nedsatte byggeudvalg. Kullegaard varetager projekt- og projekteringsledelsen, projektering med tilhørende arbejdsmiljøkoordinering samt udarbejdelse af udbud.

Adresse: Dr. Margrethesvej 22, 24, 26 og Amtstue Allé 21, 4100 Ringsted

Bygherre: Boligselskabet Sjælland

Omfang: 6 boligblokke / 113 lejligheder og fælleshus / 11.604 m²

Periode: 2018-21

Byggesum: 100 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS, Kragh & Berglund A/S