Margrethegården

Margrethegården er en tidstypisk bebyggelse fra 1954 med lejligheder fordelt på 6 blokke og et grundareal på 15.500 m². Kullegaard har udarbejdet en helhedsplan for området, som har til formål at fremtidssikre bebyggelsen – bl.a. i forhold til energi og demografisk sammensætning.

Helhedsplanen omfatter facaderenovering samt sammenlægning og renovering af lejligheder, hvor der etableres nye køkkener og badeværelser. Der udføres elevatorer og tilgængelighedsboliger. Derudover sker der en delvis nedrivning af gavle i to eksisterende blokke, der opføres to tilbygninger og et fælleshus, og de fælles udearealer indrettes på ny.

Kullegaard er totalrådgiver på opgaven, hvilket omfatter udarbejdelse af helhedsplanen, varetagelse af projekt- og projekteringsledelsen, projektering med tilhørende arbejdsmiljøkoordinering samt udarbejdelse af udbud. I udførelsesfasen varetager vi fagtilsyn. Beboerne er løbende inddraget i processen og projektet, hvor vi også har været ansvarlige for beboersamarbejdet og håndteringen af de beboerdemokratiske processer.

Adresse: Dr. Margrethesvej 22, 24, 26 og Amtstue Allé 21, 4100 Ringsted

Bygherre: Boligselskabet Sjælland

Omfang: 6 boligblokke / 113 lejligheder og fælleshus / 11.604 m²

Periode: 2018-21

Byggesum: 100 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS, Kragh & Berglund A/S