Margrethegården

Margrethegården er en tidstypisk bebyggelse fra 1954 med lejligheder fordelt på 6 blokke og et grundareal på 15.500 m². Kullegaard har udarbejdet en helhedsplan for området, som har til formål at fremtidssikre bebyggelsen – bl.a. i forhold til energi og demografisk sammensætning. Helhedsplanen omfatter etablering af nye tagboliger, facaderenovering samt sammenlægning og renovering af lejligheder og ombygning til tilgængelighedsboliger, hvor der i begge tilfælde etableres nye køkkener og badeværelser. Derudover sker der en delvis nedrivning af gavle i to eksisterende blokke, der opføres to tilbygninger og et fælleshus, og de fælles udearealer indrettes på ny. Boligerne er i fremtiden fordelt på følgende måde: 18 tilgængelighedsboliger, 56 renoverede boliger, 20 sammenlægningsboliger, 6 opdelte boliger og 13 nybyggede tagboliger.

Kullegaard er totalrådgiver på opgaven, hvilket omfatter registrering, udarbejdelse af helhedsplanen samt byggeprogram i tæt samarbejde med bygherre og det af beboerne nedsatte byggeudvalg. Kullegaard varetager projekt- og projekteringsledelsen, projektering med tilhørende arbejdsmiljøkoordinering samt udarbejdelse af udbud.

Beboerne er løbende inddraget i processen og projektet, hvor vi også har været ansvarlige for beboersamarbejdet og håndteringen af de beboerdemokratiske processer. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Adresse: Dr. Margrethesvej 22, 24, 26 og Amtstue Allé 21, 4100 Ringsted

Bygherre: Boligselskabet Sjælland

Omfang: 6 boligblokke / 113 lejligheder og fælleshus / 11.604 m²

Periode: 2018-21

Byggesum: 100 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS, Kragh & Berglund A/S