Margrethegården

Margrethegården har et grundareal på 15.500 m² og er en tidstypisk boligbebyggelse fra 1954 med lejligheder fordelt på 6 blokke.

Kullegaard har udarbejdet en helhedsplan for området, som har til formål at fremtidssikre bebyggelsen i forhold til energi og demografisk sammensætning.

Foruden selve helhedsplanen består projektet af facaderenovering, sammenlægning og renovering af lejligheder, herunder også badeværelser. Delvis nedrivning af dele af de eksisterende blokke, opførelse af nye rækkehuse, opførelse af nyt fælleshus og indretning af alle de fælles udearealer. Desuden indebærer projektet facilitering af brugerinddragelse og beboerdemokratiske processer.

Adresse: Dr. Margrethesvej 22, 24, 26 og Amtstue Allé 21, 4100 Ringsted

Bygherre: Boligselskabet Sjælland

Omfang: 8.050 m² / 6 boligblokke / 114 lejligheder

Periode: 2008-20

Byggesum: 170 mio. kr. (forventet)

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS, Kragh & Berglund A/S