Lundbeck Pharma - Reception

Bygning C2 – I forbindelse med nedlæggelse af den gamle portvagt og samtidigt et ønske om at skabe én ny reception og ét nyt og rart Lounge område for besøgende, har vi i samarbejde med Lundbeck ny-indrettet receptionsområdet i bygning C2 til de tre funktioner.

Opgaven er løst med særligt fokus på at opnå en optimal funktionel indretning, samt valg af inventar og belysning.

Adresse: Ottiliavej 9, 2500 Valby

Bygherre: Lundbeck Pharma A/S

Omfang: 300 m²

Periode: 2013

Byggesum: 1 mio. kr.

Rådgivning: Design og logistik