Lundbeck Pharma - Opgradering af facader

På vegne af H. Lundbeck i Valby har vi udført en opgradering af facader i bygning B fra 1. sal til og med 4.sal. på begge sider af bygningen.

En forestående vinduesudskiftning, samt nogle brugerobservationer vedr. kulde-nedfald og træk blev udslagsgivende for en opgradering af facaden, således at den blev ført frem til et tidssvarende stade, hvad angår isolering, trækgener og andre faktorer, der kan indflydelse på et godt arbejdsmiljø. Efterisoleringen udførtes ved en nyopbygning af facadeparti som curtain wall, hvor brystningspartier blev gjort ”varme”.

Efterisoleringen monteredes på udvendig side af facade ved et system med mineraluld og stålforskalling, hvorpå facadeplader kunne monteres.

Adresse: Ottiliavej 9, 2500 Valby

Bygherre: Lundbeck Pharma A/S

Omfang: 805 m² facade

Periode: 2010-11

Byggesum: 4,9 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: Schüco