Lundbeck Pharma - Kantine og loungeområde

Bygning C4 – Ny indretning af kantine, buffet- og loungeområde samt serverings- og afrydningsområde for H Lundbeck til brug af 1600 medarbejdere.

Opgaven omfattede forbedringer af kantinedriften i forhold til indretning, inventar og flow.

Der blev lagt stor vægt på opdateringen af inventaret idet man ønskede at give den enkelte medarbejder en indtryksrig oplevelse i forbindelse med det at holde frokostpause samt udnytte området til mødeaktiviteter.

Adresse: Ottiliavej 9, 2500 Valby

Bygherre: Lundbeck Pharma A/S

Omfang: 1.850 m²

Periode: 2011

Byggesum: 7,5 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning