Lægeforeningen

Lægeforeningen har til huse i det bevaringsværdige palæ Domus Medica på Østerbro i København. Bygningen er opført omkring år 1900 i nybarok stil som en symmetrisk bygning omkring et haverum. Siden 2004 har Kullegaard ageret som fast rådgiver for Lægeforeningen. Opgaverne har været mange og af forskellig karakter og kompleksitet. På grund af husets oprindelige struktur har det løbende været nødvendigt at sammenlægge og omstrukturere små rum til større enheder, hvor der med tiden er indrettet unikke, evidensbaserede arbejdsrum, der understøtter proces og arbejdsmiljø, samtidig med at sjælen i det gamle hus er bevaret.

Vi har gennemført en omfattende tagrenovering som del af en samlet helhedsplan. Tagrenoveringen medførte et arkitektonisk løft og en betydlig forbedring samt mulighed for energioptimering. Derudover har vi gennemført en ombygning i kontor- og administrationsområdet som indbefattede 15 arbejdspladser, hvor temaer som dagslys, akustik og selvstændige arbejdsstationer blev forenet med små mødelommer. Gennem brug af lys, farver og møblering er der skabt et levende og aktivt arbejdsmiljø, som inspirerer og ændrer den vanlige tænkning. Vi har desuden udarbejdet en ny farvesætning for det historiske hus samt renoveret kunde- og gæsteområdet.

Kulegaard har desuden varetaget totalrådgivningen i forbindelse med nyindretning af produktionskøkkenet. Et projekt hvor Lægeforeningen havde brug for rådgivning efter en omfattende rådskade. Vi har ligeledes varetaget restaureringen af de gamle gæstetoiletter samt to igangværende projekter som omhandler ombygning af et mødecenter samt ombygning og modernisering af toiletter hos FAS (Foreningen af Speciallæger).

Adresse: Kristianiagade 12, 2100 København Ø

Bygherre: Lægeforeningen

Periode: 2004-

Rådgivning: Arkitekt- og totalrådgivning