Krebsestien

Esbjerg Kommune har vedtaget en ambitiøs plan om etablering af et visionært og anderledes plejecenter, som skal være omdrejningspunkt for en mangfoldighed af aktiviteter.

Det omgivende landskab byder på varierede oplevelser, som stimulerer og udfordrer særligt beboere på plejecentret og de nærliggende boliger, men også øvrige beboere i nærområdet, som får glæde af et nyt grønt oplevelsesrum.

Det rekreative rum griber ud mod fredskoven mod vest, og danner en overgangszone fra den naturlige skov til det mere kultiverede landskab nær plejecentret.

De grønne områder domineres af græs med høje lysåbne træer som robinie og skyrækker. Træernes letløvede karakter skaber semitransparente rum, så brugerne af de rekreative uderum kan få glæde af en let skygge, uden at skyggedannelserne på belægningerne er til gene for demente og synshæmmede.

Naturlige lavninger leder regnvand væk fra bygningerne, og sikrer imod oversvømmelser. De bløde landskabsformer giver området variation, og indbyder til leg for børn og barnlige sjæle. Endvidere er flere af parkeringsarealerne sænket, hvorved store regnmængder kan tilbageholdes i ekstreme tilfælde.

Vejene i området er omsluttet af grønne rabatter og træer, hvilket er kendetegnet for de omkringliggende villakvarterer.

Omkring boligbebyggelserne etableres staudebede med robuste stauder og græsser, der danner en naturlig barriere mellem det fælles græsareal og den private bolig. Parkering til boligerne etableres dels med græsarmering, og dels i en parkeringskælder under den sydligste bebyggelse. Således sikres et så grønt område som overhovedet muligt, samtidig med at funktionaliteten prioriteres højt.

Adresse: Krebsestien, 6700 Esbjerg

Bygherre: Esbjerg Kommune

Omfang: 23.770 m²

Periode: 2017

Byggesum: 155 mio. kr.

Rådgivning: Konkurrenceforslag

Samarbejdspartnere: INGENIØR'NE A/S, Grønne & Jessen A/S