Krebsestien

Kullegaard har udarbejdet et konkurrenceforslag til etablering af et visionært plejecenter, der er omdrejningspunkt for en ny bydel. Projektet rummer en helhedsplan samt et forslag til det nye plejecenter, som også omfatter en række relaterede aktiviteter som fx træningslokaler, café og værksted. Plejecenteret disponeres i fem etager, hvor centerdelen placeres i stuen, så der er optimale adgangsforhold for besøgende.

Bygningen har et relativt lille fodaftryk, hvilket frigør mest muligt areal uden for til centerets aktiviteter, infrastruktur og parkeringsarealer. Over centeret disponeres der en boligenhed per etage. Der er i alt fire boligenheder med 3 boliggrupper, hvor der er 25 boliger i hver gruppe. De enkelte boligenheder får deres egen identitet ved hjælp af forskellig farvesætning og temaer.

De tre boliggrupper samles i plejecenterets midte med servicearealer og fællesfunktioner. Herfra har personalet kort vej til hver boliggruppe, hvilket styrker trygheden hos beboerne og giver effektive arbejdsgange for personalet.Det har været centralt at skabe en bebyggelse, som signalerer hjemlighed fremfor institution, så de ældre borger får en oplevelse af trygge og velkendte rammer.

Adresse: Krebsestien, 6700 Esbjerg

Bygherre: Esbjerg Kommune

Omfang: 100 plejeboliger samt dagcenter

Periode: 2017

Byggesum: 155 mio. kr.

Rådgivning: Konkurrenceforslag

Samarbejdspartnere: INGENIØR'NE A/S, Grønne & Jessen A/S