Kopenhagen Fur, Centrallager

Den stigende efterspørgsel på dansk pels har øget Kopenhagen Furs behov for mere lagerplads. Et af kravene til sådan lager er bl.a., at temperaturen kan styres, og holdes konstant, så ikke skindene ikke ødelægges.

Projektet omfatter etablering af et nyt centrallager med kælder på 2.850 m² til færdigvarer og tre etager på 2.850 m² til opbevaring af råvarer (indkomne skind). Derudover er der opført en lastvognsterminal på 346 m² med tilkørselsramper i henholdsvis terrænniveau og kælder-niveau. Lageret opføres som en tilbygning til en foreliggende hal.

Vi har ydet byggeledelse, bygherrerådgivning, herunder projektering og sikkerhedskoordinering. Derudover er der gennemført miljøhåndtering og flytning af stærkt forurenet jord i byggefeltet og i en eksisterende jordmile.

Adresse: Langagervej 60, 2600 Glostrup

Bygherre: Kopenhagen Fur

Omfang: 12.000 m²

Periode: 2014-15

Byggesum: 125 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Nørbag ApS, Dansk Miljørådgivning A/S, El-Rådgivning v./ Søren Andersen