KMD Gårdhave

I forbindelse med etablering af ny personaleindgang ved KMD Ballerup anlægges en ny ankomststi, og den eksisterende gårdhave renoveres. Eksisterende træer bevares, og nye grupper af træer og bøgepur tilføjes for at skabe et grønt og indbydende gårdrum. Ankomststien tegner et knækket forløb ned gennem gårdhaven.

Terrænforskellen optages i en række brede trin, der også er med til at skabe variation i stiforløbet. Belysningen i gårdhaven består af justerbare projektører monteret på 6-meter master. Belægningerne er betonfliser i lange formater.

Adresse: Lautrupparken 40-42, 2750 Ballerup

Bygherre: KMD A/S

Omfang: 1.800 m²

Periode: 2016-18

Byggesum: 500.000 kr.

Rådgivning: Skitseforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt og fagtilsyn

Samarbejdspartnere: COWI A/S