KMD Ballerup parkering udviklet af landskab Kullegaard

KMD Parkering

Udvidelse af parkeringsarealet ved KMD Ballerup med 220 nye p-pladser. Det nye parkeringsområde tager udgangspunkt i formsproget fra det eksisterende parkeringsareal, som er elipseformet, og ligger skjult bag græsvolde. Ude fra fremstår parkeringsarealerne således som bløde græsklædte bakkeformationer.

De nye p-pladser etableres enkelt og funktionelt i asfalt og med kantsten af granit. P-båse opstribes med hvid termoplast. Belysningen til parkeringsarealerne består af justerbare projektører monteret på 6-meter master.

Adresse: Lautrupparken 40-42, 2750 Ballerup

Bygherre: KMD A/S

Omfang: 16.000 m² / 220 P-pladser

Periode: 2017-18

Byggesum: 6,3 mio. kr.

Rådgivning: Skitseforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, fagtilsyn og byggeledelse

Samarbejdspartnere: COWI A/S