Karré 3 i Holbæk

Tæt på havnen i Holbæk opføres Karré 3 som en dobbelt stokbebyggelse, som indeholder 84 boliger fordelt i de to stokke, som er på henholdsvis tre og fire etager. Facaderne opføres i gule teglsten med farvespil og en rustik overflade. Langs med facaden er indlagt nicher med overdækkede altaner. De fleste af lejlighederne har altaner, både ud mod fjorden og mod det grønne fællesområde. Boligerne er disponeret som henholdsvis tre- og firerums-boliger med moderne planløsninger hvor arealer til fælles adgangsveje og interne gangfor-løb er minimeret.

Boligprojektet forbindes af en høj kælder, som indeholder teknikrum, depoter, affaldsrum, mv. Samtidig omslutter kælderen alle boligernes parkeringspladser, så mellemrummet mellem de to stokke fremstår som et hævet, fælles haveanlæg, med beplantning og små private terrasser.

Landskabsarkitekturen
Landskabsprojektet er primært opført på den overdækkede p-kælder. Langs facaderne i gårdhaven anlægges små private terrasser, som forbindes til et fælles stisystem i gårdhaven. I det fælles gårdareal er der etableret højbede med stålkanter. I højbed-ene er der spredte trægrupper i en bund af stauder og græsser. Resten af gårdhaven er udlagt som en grøn flade af hhv græs og sedum og som opdeles af det fælles stisy-stem. Adgang til gårdhaven sker fra trappe eller elevator fra Isefjordsalle.

Adresse: Isefjords allé, 4300 Holbæk

Bygherre: Birch Ejendomme / BoStad A/S

Omfang: 8.500 m² / 84 lejligheder

Periode: 2020-21

Byggesum: 190 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Henry Jensen A/S