Kalvehaven

Birch Ejendomme opfører 176 lejeboliger med tilhørende aktivitetshus i Holbæk, som skal afhjælpe den stigende boligefterspørgsmål i byen. Boligbyggeriet opføres som rækkehuse og det tilstræbes at skabe variation og diversitet i bydelen, og forbinde området visuelt til den omkringliggende by.

I boligerne prioriteres gode dagslysforhold og boligernes varierende udtryk opføres med langtidsholdbare materialevalg, som kræver minimalt vedligehold og som fremtidssikrer bydelen i mange år.

Landskabsarkitekturen
Boligerne får tildelt private haver og terrasser og landskabet mellem bebyggelsen omgiver boligerne med foranderlige oplevelser hen over året. Omkring fællesområderne etableres regnvandslavninger og LAR, som under kraftige regnperioder vil være delvist fyldte. Det skaber mulighed for aktivitet og oplevelser i området. Det skaber desuden mulighed for oplevelser og aktivitet i områdets rekreative landskab. Landskabet ved området går fra stauder til høje græsser og træer nærmere ved fællesområderne.

Kullegaards rolle
Kullegaard varetager totalrådgivning og landskabsarkitektrådgivning på projektet.

Adresse: Lille Grandløse i Holbæk

Bygherre: Birch Ejendomme

Omfang: 176 boliger samt aktivitetshus

Periode: 2021-23 (forventes aflsuttet dec. 2023)

Byggesum: 235 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning og Landskabsarkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: Henry Jensen A/S og Niras A/S