Kalundborg Gymnasium

Kullegaard har været rådgiver i forbindelse med ombygningen og energirenoveringen af en eksisterende fløj på Kalundborg Gymnasium.

Opgaven omfattede et nyt indgangsparti og gårdrum, nyt bibliotek med fællesrum og klasselokaler. Som en del af energirenoveringen er der skiftet vinduer på hele skolen.

I forbindelse med indretningen har Kullegaard bistået med en ny indvendig farvesætning af gymnasiet, hvor farverne er afstemt efter lokalernes funktion.

Adresse: J Hagemann-Petersens Alle 4, 4400 Kalundborg

Bygherre: Kalundborg Gymnasium og HF

Omfang: 1.700 m²

Periode: 2013

Byggesum: 12 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning