Kaalund Kloster

Kaalund Kloster blev grundlagt ca. 1239 af franciskanermunke også kaldet gråbrødre. I 1532 jog slotsfogeden på Kalundborg Slot imidlertid munkene ud for at indrette klostret til ladegård. Ladegårdens lange gule hovedbygning fra 1751-52, der nu ligger i den østlige kant af Klosterparken og ud til den tørlagte Munkesø, fik i 1907 således navnet Kaalund Kloster. Dette er ret passende, for bygningen står oven på murrester af det gamle kloster, der tillige strækker sig mod øst under den nuværende Klosterparkvej og bibliotekshaven.

Hovedbygningen til det daværende Kalundborg Slots Ladegård, opført i 1752, i daglig tale Kaalund Kloster, har i mange år huset Kalundborg Kommunes administration. Efter en omfattende brand i 1975 gennemgik bygningen en omfattende istandsættelse og nyindretning.

I forbindelse med den nye kommunesammenlægning er en del af bygningen atter renoveret indvendig og skal huse en af den nye storkommunes Borgerservice’s afdelinger. Renoveringsarbejdet har omfattet en tiltrængt genopretning af gulve, forbedrede adgangsforhold, akustik og belysning, alt sammen udført med respekt for bygningens bjælkekonstruktioner.Renoveringsarbejdet har omfattet en tiltrængt genopretning af gulve, forbedrede adgangsforhold, akustik og belysning, alt sammen udført med respekt for bygningens bjælkekonstruktioner.

Adresse: Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg

Bygherre: Kalundborg Kommune

Periode: 2007

Byggesum: 3,7 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: ISC Rådgivende Ingeniører