Huset William

Plejecenteret Huset William er udviklet ud fra et ønske om at skabe ældreboliger, der har fokus på livskvalitet for beboerne og samtidig fungerer som en god arbejdsplads for medarbejderne. Projektet tager derfor udgangspunkt i vores viden og erfaring fra tidligere gennemførte opgaver af lignende karakter samt anerkendte undersøgelser og analyser inden for området.

Mange beboere på plejecentre er ofte ramt af en eller anden form for demens, hvilket kan virke begrænsende på deres hverdag. Gennem wayfinding, farve- og materialevalg samt tilgængelighed, der antyder forskellige bevægelsesmønstre rundt på centeret, har vi sikret, at beboerne stadig oplever en stor grad frihed og selvstændighed, hvilket er med til at skabe en tryg hverdag for beboere, personale og ikke mindst de pårørende.

Derudover kommer mange af beboerne med vidt forskellige baggrunde og livshistorier, og på centeret skal de ofte passes ind i nogle faste rammer. Vi har fastholdt diversiteten i form af fleksible og varierende rammer i indretningen, der kan tilpasses den enkelte. Samtidig er rammerne i indretningen også med til at sikre gode arbejdsforhold for personalet, ved at disponere gangene så de letter arbejdsgangen.

Alle tiltagene er med at skabe en oplevelse af hjemlighed, som bidrager til en tryg hverdag med høj livskvalitet for beboerne.

Adresse: Vigerslev Allé 169, 2500 Valby

Bygherre: fsb

Omfang: 3.900 m² / 56 boliger / 1.200 m² fællesrum

Periode: 2016-19

Byggesum: 81 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: STB BYG A/S, Lassen Landskab A/S, Danakon A/S